Monthly Archives: October 2017

umwanzuro w’abunzi wabaye itegeko

Ese umwanzuro w’abunzi wabaye itegeko,uteyeho cash mpuruza  ,uwatsinzwe akanga kuwushyira mu bikorwa ,ashobora gukuriiranwaho icyaha cyo kwanga gushyira mu bikorwa ibyemezo by’inkiko nk’uko biteganywa mu ngingo ya 589CP? Ese uriya mwanzuro uteweho cash mpuruza uba ubaye icyemezo cy’urukiko cyangwa n’icyemezo kiri addiministrative ?