Daily Archives: July 10, 2018

RAPORO Y’IGENZURA RYAKOZWE USHINJWA ADAHARI

Mu manza nshinjabyaha hari igihe ucyekwaho icyaha cyo kunyereza umutungo ahita afatwa akajyanwa gufungwa mu gihe iperereza ririmo gukorwa akazanakorerwa igenzura (audit) ariko adahari. Ese ibyo byakozwe mubifata nk’igenzura (audit); Mubiha akahe gaciro igihe ushinjwa aburana ahakana avuga ko byakozwe adahari? Mubiha akahe gaciro?